CHUYỂN ĐỔI VĂN BẰNG

Chính phủ Đức nới lỏng điều kiện nhập cư và nhập tịch cho người lao động nước ngoài.

Quy định mới cũng sẽ áp dụng đối với sinh viên nước ngoài và người nước ngoài học nghề tại Đức. Theo ước tính, nước Đức sẽ thiếu 7 triệu lao động vào năm 2035. Dự luật mà Chính phủ Đức vừa thông qua nới lỏng đáng kể điều kiện nhập cư và kể cả ... ...