Lịch khai giảng lớp Tiếng Đức tháng 05.2019

Thông báo lich khai giảng lớp Tiếng Đức tháng 05.2019
  • Ngày 06.05.2019: Lớp luyện thi B1
  • Ngày 06.05.2019: Lớp B1 tiêu chuẩn
  • Ngày 13.05.2019: Lớp A1 tiêu chuẩn

Đọc  thêm [icon name=”angle-double-right” class=”” unprefixed_class=””]  Các khóa học Tiếng Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Để đăng ký, mời các bạn điền thông tin theo form sau: