Tag Archives: APS

Hướng dẫn cho Thủ tục APS thông thường cho sinh viên học đại học

Thủ tục APS thông thường cho sinh viên học đại học dành cho tất cả những sinh viên Việt Nam chưa tốt nghiệp đại học muốn xin vào học tại một trường đại học, đại học chuyên nghiệp hoặc dự bị đại học của Đức. APS là một bộ phận thuộc Phòng văn hóa của Đại sứ ... ...

Lộ trình Du học Đức

Lịch trình này dùng để tham khảo. Tùy theo hoàn cảnh và trường hợp cụ thể có thể hoán đổi, thêm hay bỏ bớt một vài vị trí nhất định. 1. Đối với Sinh viên chưa Tốt nghiệp Đại học Việt Nam bao gồm các nhóm như sau: Học sinh vừa Tốt nghiệp THPT, đã ... ...