Tag Archives: Câu cổ vũ bằng tiếng Đức

Một số câu cổ vũ bằng tiếng Đức

Mit der Zeit wird es besser. Thời gian qua đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nach Regen kommt Sonnenschein. Sau cơn mưa trời lại sáng Regen im April, bringt Blumensegen im Mai. Khi giông tố qua đi, một sự khởi đầu tốt lành sẽ tới glaube an Dich! Hãy tin vào chính bạn! Nur ... ...

2 Comments