Tag Archives: Câu giao tiếp cực ngắn

60 câu giao tiếp tiếng Đức siêu ngắn

1. Stück für Stück Từng li từng tí 2. Lass mich gehen / Lass mich los Để tôi đi 3. Lass mich in Ruhe! Mặc kệ tôi/Để tôi yên 4. Lange nicht gesehen Đã lâu không gặp 5. Fühl dich wie zuhause! Tự nhiên như ở nhà 6. Mach es dir bequem! Cứ tự nhiên/Tự ... ...