Tag Archives: Hệ thống đào tạo nghề kép tại Đức

Một số thông tin về Chương trình đào tạo kép tại Đức

Tầm quan trọng của hệ thống đào tạo kép với nền kinh tế Đức Đào tạo kép, hay còn được gọi là đào tạo tại doanh nghiệp, là loại hình đào tạo phổ biến nhất ở Đức, được hơn 50% số lượng người trẻ lựa chọn. Hệ thống đào tạo kép hiện được áp dụng ... ...

Hệ thống đào tạo nghề tại Đức

Nếu bạn mong muốn học nghề ở Đức, rất có thể bạn sẽ tham gia vào hệ thống đào tạo kép. Điều này nhằm mang lại cho học viên sự chuẩn bị tốt nhất trong tất cả các lĩnh vực để họ có thể đối mặt với những thách thức của công việc trong tương ... ...