Tag Archives: TestAs

Lộ trình Du học Đức

Lịch trình này dùng để tham khảo. Tùy theo hoàn cảnh và trường hợp cụ thể có thể hoán đổi, thêm hay bỏ bớt một vài vị trí nhất định. 1. Đối với Sinh viên chưa Tốt nghiệp Đại học Việt Nam bao gồm các nhóm như sau: Học sinh vừa Tốt nghiệp THPT, đã ... ...