Tag Archives: The EU Blue Card

Các loại giấy phép cư trú ở Đức cho người nước ngoài

Bạn đang muốn đến Đức sinh sống, học tập và làm việc; Bạn đang tìm hiểu những quy định của Đức về giấy phép cư trú ở Đức dành cho người nước ngoài. Trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về Các loại giấy phép ... ...