Tag Archives: Thủ tục APS

Tìm hiểu về học phí đại học ở Đức

Du học là giấc mơ cả đời của nhiều người. Nhưng rào cản kinh tế, chi phí dành cho việc sống và học tập ở nước ngoài thưc sự là một rào cản khiến nhiều bạn không thể hiện thực được giấc mơ của mình. Một điều dễ nhận thấy là những nước thường được ... ...

Hướng dẫn cho Thủ tục APS thông thường cho sinh viên học đại học

Thủ tục APS thông thường cho sinh viên học đại học dành cho tất cả những sinh viên Việt Nam chưa tốt nghiệp đại học muốn xin vào học tại một trường đại học, đại học chuyên nghiệp hoặc dự bị đại học của Đức. APS là một bộ phận thuộc Phòng văn hóa của Đại sứ ... ...