Tag Archives: Thủ tục gia hạn thẻ cư trú tại Đức

Thủ tục gia hạn thẻ cư trú dành cho du học sinh tại Đức

Thông thường du học sinh học học nghề tại Cộng hòa liên bang Đức sẽ được cấp thẻ cư trú với thời hạn từ 1 đến 2 năm. Nhưng thời gian học hầu hết các ngành học ở Đức hầu hết kéo dài 3 năm trở lên. Vì vậy, du học sinh sẽ cần phải gia ... ...