Tag Archives: Thực tập tại Đức

Năm cách giúp du học sinh ở Đức tìm doanh nghiệp thực tập

Giá trị của kỳ thực tập tại Đức  Nếu trong kỳ thực tập, bạn thể hiện tốt thì sẽ có cơ hội được làm việc tại đó sau khi ra trường. Ngay cả khi bạn không được giữ lại, một kỳ thực tập tại Đức vẫn luôn đáng giá. Đức có sự chuyên môn hóa rất ... ...