Tag Archives: Tư vấn du học DFV

Tuyển dụng Đầu bếp làm việc cho nhà hàng Việt ở Đức

Quyền lợi Làm việc tại nhà hàng Việt ở các thành phố lớn với mức lương sau thuế từ 1,500€ đến 1,800€/tháng. Được đảm bảo ăn, ở không mất phí. Được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí theo quy định của Đức; được hưởng các chính sách dành ... ...