Thông tin khóa học

THÔNG TIN KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC

KHÓA HỌC A1 (A1.1+A1.2)

– Thời lượng chương trình:

+ Số lượng buổi học: 45 buổi

+ Học 3h/buổi

– Giáo trình Studio 21

– Học phí đã bao gồm giáo trình và tài liệu cả khóa học.

– Giáo trình chuẩn theo Viện Goethe. Chương trình học sát đề thi.

– Ưu đãi: học viên không đạt bài kiểm tra định kỳ thì sẽ được học lại khóa học sau, phụ phí 20% học phí khóa học

KHÓA HỌC A2 (A2.1+A2.2)

– Thời lượng chương trình:

+ Số lượng buổi học: 45 buổi

+ Học 3h/buổi

– Giáo trình Studio 21

– Học phí đã bao gồm giáo trình và tài liệu cả khóa học.

– Giáo trình chuẩn theo Viện Goethe. Chương trình học sát đề thi.

– Ưu đãi: học viên không đạt bài kiểm tra định kỳ thì sẽ được học lại khóa học sau, phụ phí 20% học phí khóa học

KHÓA HỌC B1 (B1.1+B1.2)

– Thời lượng chương trình:

+ Số lượng buổi học: 50 buổi

+ Học 3h/buổi

– Giáo trình Studio 21

– Học phí đã bao gồm giáo trình và tài liệu cả khóa học.

– Giáo trình chuẩn theo Viện Goethe. Chương trình học sát đề thi.

– Ưu đãi: học viên không đạt bài kiểm tra định kỳ thì sẽ được học lại khóa học sau, phụ phí 20% học phí khóa học

KHÓA ÔN LUYỆN THI A1/A2

– Thời lượng chương trình:

+ Số lượng buổi học: 20 buổi

+ Học 3h/buổi

– Học phí đã bao gồm giáo trình và tài liệu cả khóa học.

– Tổng hợp lại kiến thức chương trình, bổ trợ lại các nội dung còn yếu của học viên.

– Chương trình học sát đề thi.

– Ưu đãi: học viên không đỗ sẽ được học lại khóa sau phụ phí 20% học phí khóa học.

KHÓA ÔN LUYỆN THI B1 (Nghe+Nói+Đọc+Viết)

– Thời lượng chương trình: 25 buổi

– Học phí đã bao gồm giáo trình và tài liệu cả khóa học.

– Tổng hợp lại kiến thức chương trình, bổ trợ lại các nội dung còn yếu của học viên.

– Chương trình học sát đề thi.

– Ưu đãi: học viên không đỗ sẽ được học lại khóa sau phụ phí 20% học phí khóa học.

    Để đăng ký, mời các bạn điền thông tin theo form sau: